Budowa zaufania

1. Czym jest program wspierający budowanie zaufania TBM marki ŠKODA?

Za pomocą TBM marka ŠKODA chce poinformować swoich klientów, że rozpatrzy wszelkie reklamacje związane z wdrożeniem czynności serwisowych w samochodach z silnikami wysokoprężnymi typu EA189, które będą dotyczyć określonych podzespołów silnika oraz układu oczyszczania spalin. TBM będzie stosowane przez okres 24 miesięcy począwszy od daty wykonania czynności w ramach akcji serwisowej w samochodzie bądź do czasu osiągnięcia przez dany samochód przebiegu 250 000 km - w zależności od tego, co nastąpiło wcześniej.

Marka ŠKODA zawsze powtarzała, że wdrożenie czynności w ramach akcji serwisowej nie wpływa negatywnie na wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji hałasu ani na moc, moment obrotowy lub żywotność silnika i jego podzespołów. Wszystkie wartości istotne dla homologacji typu samochodu nadal pozostają aktualne. Właściwe władze homologacyjne jednoznacznie potwierdziły, że wszystkie wymagane parametry zostały zachowane. Dotyczy to również wymogów dotyczących trwałości systemów kontroli emisji. TBM nie ma z tym żadnego związku.

Za pomocą TBM marka ŠKODA wysyła wyraźny sygnał świadczący o tym, że aktualizacja nie ma negatywnego wpływu na żywotność samochodu. Ten program ma służyć wzmocnieniu zaufania klientów w czynności serwisowe i zachęceniu większego grona klientów do dokonania aktualizacji w swoich samochodach.

Klienci będą mogli wkrótce uzyskać szczegółowe informacje na temat warunków i zakresu stosowania TBM u wszystkich autoryzowanych dealerów i partnerów serwisowych danej marki samochodów.

2. Które marki oferują TBM i jakich modeli ono dotyczy?

TBM dotyczy wszystkich modeli marki Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Volkswagen Samochody Użytkowe, wyposażonych w silniki wysokoprężne typu EA189, w których wykonano czynności w ramach akcji serwisowej.

3. Do kogo jest skierowane TBM?

TBM będzie oferowane klientom marki ŠKODA, których samochody są wyposażone w silnik wysokoprężny typu EA189 i którzy wykonali aktualizację w samochodzie w ramach akcji serwisowej 23R6 oraz spełniają dodatkowe warunki TBM. Wdrożenie TBM jest możliwe, jeśli przebieg samochodu wynosi poniżej 250 000 km, a klient przedstawi dokument potwierdzający ukończenie wszystkich zalecanych przez producenta prac serwisowych (TBM obejmuje wyłącznie samochody z pełną historią serwisowania).

TBM obejmuje również wszystkie samochody, w których wykonano już czynności w ramach akcji serwisowej, biorąc pod uwagę datę ich wykonania (pod warunkiem, że wszystkie pozostałe wymogi TBM zostały spełnione). TBM jest związane z numerem identyfikacyjnym samochodu, a więc zmiana właściciela nie ma wpływu na możliwość jego stosowania, czy zmianę okresu obowiązywania. TBM jest dostępne we wszystkich krajach na świecie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Korei Południowej, które podlegają innym regulacjom.

4. Jakich podzespołów dotyczy TBM?

TBM dotyczy w sumie 11 podzespołów układu recyrkulacji spalin, układu wtrysku paliwa i układu oczyszczania spalin: sondy lambda, czujnika temperatury, zaworu przełączającego układu recyrkulacji spalin, zaworu układu recyrkulacji spalin, czujnika różnicy ciśnienia układu recyrkulacji spalin, wtryskiwacza, pompy wysokiego ciśnienia, zasobnika paliwa, zaworu regulacji ciśnienia, czujnika ciśnienia, przewodów wysokiego ciśnienia.

TBM nie ma związku ze stanowiskiem marki ŠKODA potwierdzającym, że czynności w ramach akcji serwisowej nie mają negatywnego wpływu na stan techniczny silnika i jego podzespołów. Właściwe władze homologacyjne potwierdziły, że czynności w ramach akcji serwisowej spełniają wszystkie wymogi prawne i nie mają negatywnego wpływu na wartości zużycia paliwa, emisji CO2 i emisji hałasu, a także na moc, czy moment obrotowy silnika.

5. Jakie warunki obowiązują dla zastosowania TBM?

Dodatkowe założenia i wymagania do warunków przedstawionych powyżej:

(1) TBM:

• może być udostępniane, oceniane i stosowane wyłącznie przez autoryzowanego partnera serwisowego;

• dotyczy wyłącznie reklamacji związanych ze stosowanymi materiałami i wykonanymi pracami w następujących podzespołach układu recyrkulacji spalin, układu wtrysku paliwa i układu oczyszczania spalin: sonda lambda, czujnik temperatury, zawór przełączający układu recyrkulacji spalin, zawór układu recyrkulacji spalin, czujnik różnicy ciśnienia układu recyrkulacji spalin, wtryskiwacz, pompa wysokiego ciśnienia, zasobnik paliwa, zawór regulacji ciśnienia, czujnik ciśnienia, przewody wysokiego ciśnienia,

• nie obejmuje udostępnienia samochodu zastępczego, zwrotu kosztów nakładów, uszkodzeń itp.

(2) pod warunkiem, że

• w samochodzie z silnikiem EA 189 objętym akcją wykonano czynności serwisowe 23R6

• samochód był prawidłowo serwisowany zgodnie z wymaganiami marki ŠKODA, książką przeglądów serwisowych oraz wykonano w nim niezbędne aktualizacje i inne akcje serwisowe.

(3) i pod warunkiem, że nie występuje żaden z poniższych przypadków:

• uszkodzenie powstało na skutek naturalnego zużycia,

• właściciel, autoryzowany partner serwisowy lub nieautoryzowany serwis w nieprawidłowy sposób wykonali naprawę, serwisowali lub obsługiwali samochód (np. przy pomocy nieoryginalnych części itp.),

• nie przestrzegano sposobów obsługi i konserwacji samochodu podanych np. w instrukcji obsługi,

• samochód został uszkodzony przez osoby trzecie lub czynniki zewnętrzne tj. wypadek, burza / grad, powódź itd., co spowodowało problem, którego dotyczy reklamacja,

• reklamacja dotyczy filtra cząstek stałych, który ma tendencję do zapełniania się popiołem,

• zamontowano lub wymieniono w samochodzie części w nieautoryzowany sposób np. elektroniczny tuning silnika,

• samochód był niewłaściwie eksploatowany np. wyścigi samochodowe lub jazda ze zbyt ciężkim ładunkiem,

• właściciel samochodu nie złożył reklamacji we właściwym czasie,

• właściciel nie udostępnił samochodu w odpowiednim czasie autoryzowanemu partnerowi serwisowemu w celu rozwiązania problemu.

6. Czy TBM* obowiązuje również wówczas, gdy w moim samochodzie została wykonana akcja serwisowa?

Tak. TBM obejmuje również samochody, w których akcja serwisowa została wykonana wcześniej i obowiązuje od dnia jej realizacji, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie dodatkowe warunki obowiązujące dla programu wspierającego budowę zaufania. Jeśli po wykonaniu akcji serwisowej, ponieśliście Państwo określone koszty marka ŠKODA sprawdzi, czy w przypadku Państwa samochodu spełnione są warunki dotyczące programu wspierającego budowę zaufania i czy marka Skoda może przejąć poniesione przez Państwa koszty. Wnioski o przejęcie kosztów należy składać do 31 grudnia 2017 u Autoryzowanego Partnera Serwisowego Skoda w kraju, w którym wykonano prace.

* Trust Building Measure (TBM) – program wspierający budowę zaufania