An error ocured during rendering this module.
Try to correct the module settings. This is usually caused by invalid settings there.
Collection was modified; enumeration operation may not execute.
  at System.Collections.Generic.Dictionary`2.KeyCollection.Enumerator.MoveNext()
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.FillTypeRegistrationDictionary(IDictionary`2 typeRegistrations)
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainer.get_Registrations()
  at Microsoft.Practices.Unity.UnityContainerExtensions.IsRegistered(IUnityContainer container, Type typeToCheck, String nameToCheck)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.ImporterSite..ctor()
  at CreateSkoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.ImporterSite()
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateNewObject(JsonReader reader, JsonObjectContract objectContract, JsonProperty containerMember, JsonProperty containerProperty, String id, Boolean& createdFromNonDefaultCreator)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateValueInternal(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
  at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
  at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
  at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject(String value, Type type, JsonSerializerSettings settings)
  at Newtonsoft.Json.JsonConvert.DeserializeObject[T](String value, JsonSerializerSettings settings)
  at Skoda.K2NG.Platform.Application.Serialization.DefaultSerializer.DeserializeObject[T](String json, ISitePrototype injectedSitePrototype)
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.Repository.LibraryRepositoryBase`3.MapSerializedItem[T](PersistedEntityListItem entity, ISitePrototype site)
  at Skoda.K2NG.SharePoint.Data.Repository.LibraryRepositoryBase`3.MapItemBack(TItem entity)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectEnumerableIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Enumerable.FirstOrDefault[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Skoda.K2NG.Platform.Data.SiteContextBase.GetCurrentSite()
  at Skoda.K2NG.Templating.TemplateUtils.GetLink(IExternalRouter externalRouter, Boolean isSecure, ObjectMetadata objectMetadata, IPagePrototype page, Boolean makeLinkEscaped)
  at Skoda.K2NG.Templating.BaseTemplate`1.GetLink(IStructureLeaf leaf, Boolean makeLinkEscaped)
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.Modules.ImporterHeader.Template.Execute()
  at RazorGenerator.Templating.RazorTemplateBase.TransformText()
  at Skoda.K2NG.Plugins.SitePrototypes.Importer.TemplatedImporterModule`2.Render(Boolean isEdit)
  at Skoda.K2NG.Platform.ContentProvision.ModulePrototype.Render()
  at Skoda.K2NG.Platform.ContentProvision.Templates.Zone.Execute()

Firma

ŠKODA jest jedną z najpopularniejszych marek samochodowych w Polsce i najczęściej wybieraną przez kupujących samochody nowe. Od pięciu lat jesteśmy nieprzerwanie numerem 1 na rynku. W 2013 roku zarejestrowano 36 410 aut marki ŠKODA, co daje nam 12,63% udziału w polskim rynku motoryzacyjnym. Najlepiej sprzedającymi się modelami są ŠKODA Octavia oraz ŠKODA Fabia, zajmujące pierwsze miejsca na podium wśród wszystkich modeli.


Kierując się filozofią „Simply Clever” oferujemy praktyczne, przestronne, funkcjonalne i dostępne w konkurencyjnych cenach modele, których w ofercie mamy aż osiem. Każdy z modeli jest jednocześnie dostępny w bardzo zróżnicowanej gamie konfiguracji, by zaspokoić indywidualne pragnienia i potrzeby naszych klientów.


Sprzedaż i serwis samochodów prowadzimy za pośrednictwem ponad 100 nowoczesnych i w pełni wyspecjalizowanych Autoryzowanych Stacji Dealerskich i Autoryzowanych Partnerów Serwisowych, konsekwentnie realizując nadrzędny cel: zapewnienie najwyższej jakości produktów i usług.